Είναι γνωστές οι συνθήκες που επικρατούν στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» και ιδιαίτερα:

Μεγάλη  αύξηση των εισαγωγών και των επισκέψεων στο Νοσοκομείο.

‘Ελλειψη προσωπικού όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, ιδιαίτερα του Νοσηλευτικού Προσωπικού που υπαγορεύει και καθορίζει πολλές φορές τις συνθήκες νοσηλείας και τις ιατρικές πρακτικές (καθηλώσεις κλπ.).

Κατάργηση προγραμμάτων αποκατάστασης στην κοινότητα με αποτέλεσμα να παραμένουν πολλοί ασθενείς μέσα στο Νοσοκομείο και πολλοί από αυτούς σε άθλιες συνθήκες.

Κατάργηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Προβληματική λειτουργία του Εφημερίου αφού δεν συνεφημερεύει σε 24ωρη βάση άλλο Νοσοκομείο. ‘Όπως επίσης δεν υπάρχει σε 24ωρη βάση κάλυψη από Παθολογικό τομέα με αποτέλεσμα συχνά οι εισαγωγές να γίνονται με μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών αφού περιφέρονται σε όλο το Λεκανοπέδιο για να τους γίνει παθολογικός έλεγχος ενώ βρίσκονται π.χ. σε ψυχοκινητική διέγερση.

Αν και έχει ορισθεί ανώτατος αριθμός 10 ακουσίων εισαγωγών καταστρατηγείται διαρκώς παρά τις διαμαρτυρίες μας με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από 25 εισαγωγές σε κάθε εφημερία.

Με αυτή τη ζοφερή εικόνα και τις δραματικές συνθήκες που εργαζόμαστε η Διοίκηση του Νοσοκομείου αποφάσισε αυθαίρετα να συρρικνώσει τον αριθμό των εφημερευόντων του Ψυχιατρικού, Παθολογικού και Εργαστηριακού τομέα βάζοντας πλέον το Νοσοκομείο μας σε μια τροχιά περαιτέρω ανεπάρκειας και επικινδυνότητας ως προς τη νοσηλεία και τη διαδικασία εισαγωγής των ασθενών.

Αυτή η αυθαίρετη μείωση των εφημερευόντων Ιατρών έγινε παρά την αντίθετη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου προβάλλοντας σαν δικαιολογία ότι υπάρχει 3.000 €  έλλειμα  το μήνα σε ένα Νοσοκομείο  που έχει ετήσιο προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων €.

Το ανωτέρω λογιστικό πρόβλημα ήταν βέβαια γνωστό στη Διοίκηση από τον περασμένο Φεβρουάριο και είναι κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση δεν προέβη σε καμία ενέργεια μέχρι σήμερα προς το Υπουργείο (όπως γινόταν πάντοτε). Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για «αμέλεια» αλλά για σαφή επιλογή.

Επειδή δεν θέλουμε να θέτουμε καθημερινά σε κίνδυνο τους ασθενείς μας και τους εαυτούς μας,

Επειδή οι Γιατροί σε ένα Νοσοκομείο δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία αλλά βασικοί πυλώνες για τη λειτουργία του,

Επειδή τα θεσμικά και εκλεγμένα όργανα , Επιστημονικό Συμβούλιο, Ιατρική Υπηρεσία σε θέματα που αφορούν την θεραπεία, νοσηλεία κλπ. πρέπει να εισακούονται , η Γενική Συνέλευση Γιατρών της 2/6/2009 αποφάσισε τα κάτωθι μέχρι να αποσυρθούν οι αυθαίρετες αποφάσεις:

Α)Να παραιτηθούν οι Γιατροί , τακτικοί και Αναπληρωτές από το Επιστημονικό Συμβούλιο

Β)4ωρες στάσεις εργασίας  από τις 10:00 μ.μ. αρχίζοντας από την Τρίτη 9/6/2009 και Τετάρτη 10/6/2009 με νέα Γενική Συνέλευση για να αποφασισθούν περαιτέρω ενέργειες.

 

                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

                               ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»

                                              ΤΗΣ 2/6/2009


Magazine - Other articles

Νέα του Blog

Το αδύνατο που έγινε δυνατό

20.02.2017 | Slider
Εμφανίσεις: 4007