ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΨΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ

Επειδή δεν έχει εκσυγχρονιστεί μόνο η τεχνολογία, αλλά και η πολιτική, οι ηγέτες κάποιων κομμάτων έχουν ένα επιτελείο από νομικούς, συνταγματολόγους, οικονομολόγους ΚΑΙ ψυχολόγους. Όχι οιουσδήποτε ψυχολόγους. Ψυχολόγους εξειδικευμένους στην «ψυχολογία της μάζας» και την «ψυχολογία του όχλου».

Αυτοί, μαζί με τους οικονομολόγους που είναι άριστοι στη Στατιστική, δεν μπορεί να μην έχουν προβλέψει που οδηγούν οι στρεσσογόνοι παράγοντες που δημιουργούν οι σύγχρονες πολιτικές τακτικές: στην αυτοκτονία και τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια μετά από απολύσεις, κατασχέσεις, πτωχεύσεις, πλειστηριασμούς, διακοπή χρηματοδοτήσεων και βαριά φορολογία.

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, και εμείς την «εις άτοπον απαγωγήν» καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να καταγγείλουμε τους κεφαλαιοκράτες και τους πολιτικούς που τους βοήθησαν στην εξόντωση των κατώτερων, οικονομικά, κοινωνικών τάξεων για ηθική αυτουργία σε προμελετημένες μαζικές δολοφονίες. Οι ζωές που χάθηκαν ήταν ο στόχος και όχι, απλά, παράπλευρες απώλειες.

 

 

 

 

Ulf Rahmberg: Painting No. 21 (side A), 1970-73.


Magazine - Other articles

Νέα του Blog

Το αδύνατο που έγινε δυνατό

20.02.2017 | Slider
Εμφανίσεις: 4007