Δεκαεπταμελή ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα "Ψυχαργώς 2011 - 2020" όρισε το υπουργείο Υγείας.

Στη θέση του προέδρου τοποθετήθηκε ο  Βενετσάνος Μαυρέας, Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον Στέλιο Στυλιανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι:

 • Μπαϊρακτάρη Κωνσταντίνο, Καθηγητή Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
 • Οικονόμου Μαρίνα, Επίκουρο Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Τσιάντη Ιωάννη, τ. αναπληρωτή Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής
 • Κατσάνου Νεφέλη, Νευρολόγο – Ψυχίατρο, Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΨΝΑ
 • Αηδονόπουλο Απόστολο, Ψυχίατρο. Διευθυντή ΕΣΥ στο ΨΝΘ
 • Σωτηρίου Μιχαήλ,Ψυχίατρο, Δ/ντή Ψ.Τ.Γ.Ν. Καβάλας
 • Βουτιέρου Ελένη, Ψυχίατρο, Διευθύντρια ΕΣΥ στο Νοσ. Χίου
 • Γρηγοριάδου Αλίκη, Παιδοψυχίατρο, ΕΚΨΥΕ
 • Ασημόπουλο Χαρίσιο, Κοινωνικό Λειτουργό, Καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών
 • Σακέλη Ιωάννη, Καθηγητή Κοινωνιολογίας, Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη
 • Θεοδωρουλάκη Μενέλαο, Διδάκτορα Κοινωνικής Πολιτικής Πρόεδρο Δικτύου Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩΣ
 • Σταυροπούλου Χαραλαμπία ΠΕ Νοσηλεύτρια, ΨΝΑ
 • Χονδρό Δημήτρη, Οικονομολόγο, Μsc Κοινωνικής Ψυχιατρικής
 • Κατσικάρου Σταυρούλα, Οικονομολόγο, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ΥΥΚΑ
 • Λύτρα Αθανασία, Ψυχοπαιδαγωγό, Προϊσταμένη Τμήματος Ψυχικής Υγείας ΥΥΚΑ

Συμβουλευτικός ρόλος

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας είναι συμβουλευτικός, τα δε αντικείμενα
δραστηριότητάς της θα είναι:

- H διατύπωση και τεκμηρίωση προτάσεων και σχεδίων για:

 • Το επιστημονικό, κοινωνικό και στρατηγικό πλαίσιο προώθησης και ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
 • Την έως τώρα πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, των επιτευγμάτων και των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.
 • Τη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη δικτύωση και διασύνδεσή τους, την ανάπτυξη διατομεακών συνεργασιών και την τυχόν προσαρμογή του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
 • Ευρύτερες συνεργασίες του τομέα της ψυχικής υγείας με άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η πρόνοια, η αυτοδιοίκηση, η δικαιοσύνη, η προστασία του πολίτη κ.λ.π.
 • Τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα της ψυχικής υγείας.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του στιγματισμού, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Τη βέλτιστη δυνατή απόδοση της τομεοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των αντιστοίχων Τομεακών Επιτροπών.
 • Τη διενέργεια επιδημιολογικών και άλλων μελετών και ερευνών και τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών.
 • Νέα έργα και υπηρεσίες απαρτίωσης των υπαρχόντων δικτύων ψυχικής
 • υγείας.

- Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και η διαβούλευση και
συνεννόηση με άλλους εταίρους και στελέχη άλλων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

- Η επιστημονική ευθύνη για τη διοργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων, ημερίδων και συνεδρίων για την αναθεώρηση του Προγράμματος «Ψυχαργώς» και την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με το σύνολο
των αμέσως ή εμμέσως εμπλεκομένων σ΄ αυτήν.

Η Ομάδα Εργασίας υποβάλλει το πρώτο Σχέδιο Αναθεωρημένου Προγράμματος «Ψυχαργώς 2011-2020» μέχρι τέλη Ιανουαρίου και ολοκληρώνει το έργο της εντός 6 μηνών, από την υπογραφή της απόφασης.
.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

Επιστολή του Αν.καθηγητή του τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ Κων.Μπαϊρακτάρη για τον διορισμό Ομάδας Εργασίας Ψυχαργώς 2011-2020

Ένα σχόλιο για την συγκρότηση «ομάδας εργασίας» για την ‘επικαιροποίηση’ του «Ψυχαργώς»

 

 Magazine - Other articles

Νέα του Blog

Το αδύνατο που έγινε δυνατό

20.02.2017 | Slider
Εμφανίσεις: 3632