ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 30 ΜΑΗ 2009

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Η σημερινή κινητοποίηση για την Ψυχική Υγεία, οργανωμένη από φορείς και συλλογικότητες που εκπροσωπούν ψυχικά πάσχοντες, οικογένειες, λειτουργούς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, φοιτητές και κοινωνικά κινήματα, είναι έκφραση της ανάγκης και στιγμή στη διαδικασία της οικοδόμησης ενός κοινωνικού κινήματος για την ψυχική υγεία. Αυτό είναι το πρωταρχικό και ώριμο αίτημα των καιρών, η προϋπόθεση, προκειμένου ν΄ ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Η διεκδίκηση του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, της ελευθερίας και της αμοιβαίας κοινωνικής χειραφέτησης «χρηστών» των υπηρεσιών και λειτουργών, θεραπευτών και θεραπευομένων είναι υπόθεση κοινωνικής και πολιτικής δράσης και όχι φιλανθρωπίας.

Απέναντι σ΄ ένα σύστημα εξουσίας πολιτικό, κοινωνικό και «επιστημονικό» που δεν κλείνει απλώς ‘τ’ αυτιά’ απέναντι σε θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά οργανώνει, διευρύνει περαιτέρω και διαχειρίζεται (μέσω διαφόρων μορφών θεσμικής βίας) την οικονομική ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι:

-η έμπρακτη αμφισβήτηση των θεσμών της βίας και της καταστολής,

-η έμπρακτη αμφισβήτηση των πολιτικών που οδηγούν στην οικονομική εξουθένωση και τον κοινωνικό εξοστρακισμό εκατομμυρίων,

-ο αγώνας για κοινοτικούς θεραπευτικούς θεσμούς διαλόγου μεταξύ ισότιμων υποκειμένων,

-ο αγώνας για μια κοινωνική συνθήκη που διασφαλίζει πραγματικό κοινωνικό χώρο για τον καθένα, με σεβασμό γι΄ αυτό που είναι, με πλήρη δικαιώματα, ατομικά πολιτικά και κοινωνικά.

Η ψυχική υγεία, όπως και η υγεία γενικά, είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα, δεν  πωλείται και δεν αγοράζεται, δεν είναι αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης και κέρδους (ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα) - αλλιώς δεν είναι υγεία (ψυχική), αλλά αρρώστια (κοινωνική).

Ο ψυχικός πόνος είναι η κατ΄ εξοχήν ανθρώπινη συνθήκη που θέτει με τον πιο βαθύ και αμετάκλητο τρόπο την αλήθεια του προτάγματος ότι ‘η ελευθερία του καθενός είναι προϋπόθεση της ελευθερίας όλων’.

 

Διεκδικούμε

-Διασφάλιση της δημόσιας, ίσης και δωρεάν παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

-Δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ολοκληρωμένων και προσιτών στους ασθενείς και στις οικογένειες, με δυνατότητα παροχής κατ΄ οίκον φροντίδας και με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και τη θεραπευτική συνέχεια.

-Διασφάλιση των προϋποθέσεων για ουσιαστική «ακρόαση», πρόληψη και αποκαστάσταση των πολύπλοκων προβλημάτων ψυχικής υγείας των μεταναστών.

 -Λήψη μέτρων για τη δραστική μείωση των αναγκαστικών νοσηλειών, οι οποίες θα πρέπει να είναι, πρωτίστως, στην αρμοδιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών. Εξασφάλιση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας για την αναγκαστική νοσηλεία (ν. 2071/92).

- Προώθηση και εφαρμογή διατάξεων που διασφαλίζουν την δικαιοπραξία και τα περιουσιακά συμφέροντα των ψυχικά πασχόντων. Ριζική αλλαγή των διατάξεων του ΠΚ για το ακαταλόγιστο (άρθρα 34, 69 και 70)

-Κατάργηση των περιοριστικών μέτρων, όπως οι μηχανικές καθηλώσεις και οι απομονώσεις.  Η μηχανική καθήλωση να χαρακτηρισθεί ποινικό αδίκημα.

-Διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα των μονάδων ψυχιατρικής νοσηλείας και του πραγματικού σεβασμού των δικαιωμάτων των νοσηλευομένων. Θεραπεία δεν σημαίνει ούτε εγκατάλειψη, από τη μια, ούτε  εκμηδένιση του προσώπου, από την άλλη.

-Σεβασμό του δικαιώματος για την εξασφάλιση της ολόπλευρης ενημέρωσης και συγκατάθεσης για την όποια θεραπευτική αγωγή και μεταχείριση των ψυχικά  πασχόντων.

-Ολόπλευρη πάλη ενάντια στο «στίγμα», που δεν γίνεται μόνο με διαφωτιστικές ομιλίες, αλλά απαιτεί κοινωνικά μέτρα και ριζικό μετασχηματισμό του ψυχιατρικού θεσμού.

-Εξασφάλιση θέσεων εργασίας με μέτρα όπως : η τήρηση του νόμου για το ποσοστό (που πρέπει ν΄ αυξηθεί) των ψυχικά πασχόντων για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Η παροχή κινήτρων για προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα. Η ουσιαστική χρηματοδότηση των ΚΟΙΣΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να  δημιουργήσουν επαρκείς, βιώσιμες και κανονικά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής και του ελέγχου της λειτουργίας τους από τα μέλη  και τους εργαζόμενους.

-Ουσιαστική αύξηση του επιδόματος Πρόνοιας, το οποίο δεν θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση έναρξης εργασίας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

-Οικονομική υποστήριξη της οικογένειας. Ενσωμάτωση προγραμμάτων ψυχολογικής

στήριξης των οικογενειών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Να μεταβιβάζεται η σύνταξη των γονέων, σε περίπτωση θανάτου τους, στα ψυχικά πάσχοντα παιδιά τους, χωρίς προϋποθέσεις.

-Ενεργός συμμετοχή των ψυχικά πασχόντων («ληπτών» των υπηρεσιών) και των οικογενειών, από κοινού με τους λειτουργούς των υπηρεσιών, στην διοίκηση/διαχείριση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

-Αμεσες, επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αύξηση των αποδοχών, διαρκής και ουσιαστική εκπαίδευση, χορήγηση ουσιαστικών κινήτρων.

-Εξασφάλιση απευθείας από το κράτος της σταθερής καταβολής των αποδοχών του προσωπικού (επαρκούς και αορίστου χρόνου) και της ποιότητας των υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους στον ιδιωτικό «μη κερδοσκοπικό» τομέα.

 

«Πανελλαδική Συσπείρωση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση», «Ομάδα Αυτοβοήθειας Αθήνας», «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία» (ΠΟΣΟΨΥ, «Δ.Υ.Ψ.Α.», «Σωματείο Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας- Αυτοεκπροσώπηση», «Κίνημα Αυτοβοήθειας Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Χανίων», «Ομάδα Προαγωγής Αυτοβοήθεας ΚΨΥ Χανίων», «Πανελλήνια Επιτροπή (πρώην) Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής», «Σωματείο Εργαζομένων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Ιδιωτικών Φορέων», ‘Καλειδοσκόπιο», «Τετράδια Ψυχιατρικής», «ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΨΥ Ν. Δωδεκανήσου» (Λέρου), «ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΨΥ Δυτικής Θεσσαλονίκης», «ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΨΥ Ν. Χανίων», «18 Ανω», «Ομάδα Ποδοσφαίρου Ψυχικής Υγείας ‘Αναγέννηση’»(ΨΝΑ), Δημοτική Κίνηση «Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου», «Σύλλογος Εργαζομένων ΘΠΨ Χανίων», «ΠΟΕΔΗΝ», «Εθνική Αστέγων», «Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Σωματείου ‘Αυτονομία’» (Δρομοκαίτειο), «Κίνηση Αδελφών Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας» (ΚΙΝΑΨΥ), «Αντιστίγμα (Δίκτυο για τα δικαιώματα και τις παραβιάσεις στο χώρο της Ψυχικής Υγείας)», «Σύλλογος Εργαζομένων Δρομοκαιτείου», «ΠΟ- ΕΜΥΔΑΣ», «ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ»    

 

 

 

 

30 Μάη 2009