ΦΟΡΤΟΥΝΑ

( χωρίς λουκέτα και κλειδαριές)

Το Τμήμα Οξέων Περιστατικών του 4ου ψυχιατρικού τομέα του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κέντρου Υγείας Λέρου είναι μια δομή ανοικτού τύπου με εφημερία από την πρώτη μέχρι και την δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα, με 24ωρη παρακολούθηση σε βάρδιες. Ο αριθμός που μπορεί να φιλοξενήσει το τμήμα είναι 12 ασθενείς και η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στόχος της ομάδας αυτής είναι η γρήγορη επανένταξη στη κοινωνία κάθε φιλοξενούμενου της δομής .

Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή Ψυχίατρο , τους ειδικευόμενους Ψυχιατρικής, τους ψυχολόγους και τον κοινωνικό λειτουργό. Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από νοσηλευτή, βοηθούς νοσηλευτών, επιμελητές ασθενών και πρακτικούς νοσοκόμους.

Η δομή λειτουργεί σε ένα ανθρωποκεντρικό πλαίσιο με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό και στον κάθε νοσηλευόμενο ξεχωριστά.

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα του τμήματος ενεργεί πάντα με σεβασμό στην ατομικότητα και στην ελευθερία κάθε ατόμου ξεχωριστά, στις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες, χωρίς την ακύρωση της προσωπικότητας του και χωρίς την χρήση λεκτικής και βέβαια σωματικής βίας.

Πρόκειται για ένα τμήμα που «περισσεύει» το «διάσημο» δωμάτιο απομόνωσης – τιμωρίας του ασθενούς, που απουσιάζουν τα μέτρα καθήλωσης και καταστολής (ιμάντες, λουριά κ.ά), τα λουκέτα και οι κλειδαριές .

Στόχος είναι η επίτευξη της νοσηλείας – θεραπείας, η ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου στη καθημερινότητα, η κοινωνική και επαγγελματική του αποκατάσταση. Αναπτύσσεται η έννοια της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα αιτήματα – ανάγκες των ενοίκων σε συνάρτηση πάντοτε και με τις δυνατότητες του πλαισίου.

Έχοντας υπόψη μας πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα ο νοσηλευόμενος αντιμετωπίζεται ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας , αποκαθιστώντας την εικόνα που και ο ίδιος έχει για τον εαυτό του.

Από την πρώτη μέρα νοσηλείας κάθε ασθενούς δουλεύουμε πάνω στην κινητοποίηση του, ώστε να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες της αυτοφροντίδας του ατόμου και στη συνέχεια της νοσηλείας, η κινητοποίηση ενισχύεται με θεραπευτικές ενέργειες-δραστηριότητες όπως η περιορισμένη απασχόληση με συμβολική αμοιβή (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε), οι αθλητικές δραστηριότητες (γυμναστήριο), οι έξοδοι με συνοδεία από τη θεραπευτική ομάδα σε εστιατόρια και καφετέριες, στην αγορά (εμπορικά καταστήματα) καθώς και με την επίσκεψη σε υπηρεσίες (ΕΛ.ΤΑ, τράπεζες κλπ). Όλα αυτά αποτελούν μέρος της διαδικασίας επανένταξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Στόχος μας είναι η κατάρριψη του στίγματος της ψυχικής διαταραχής!

Η σχέση εμπιστοσύνης θεραπευομένων και θεραπευτικής ομάδας που δημιουργείται έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκουσίων νοσηλειών και την μείωση-αποφυγή των εισαγγελικών εισαγωγών που μειώνουν την αυτοεκτίμηση και γεννούν την παθητικότητα. Σπουδαίο ρόλο έχει παίξει βέβαια και η λειτουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του νομού Δωδεκανήσου παρά την παύση της λειτουργιάς της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με τακτικές επισκέψεις στα νησιά του νομού για την παρακολούθηση και την στήριξη των ατόμων μετά το εξιτήριο τους καθώς και των οικογενειών τους, αλλά και συναντήσεις με νέα περιστατικά που χρειάζονταν βοήθεια. Με διοργανώσεις ημερίδων και διημερίδων για θέματα ψυχικής υγείας (παιδιών, εφήβων, τοξικοεξάρτηση κ.ά) σε συνεργασία πάντοτε με τους τοπικούς φορείς. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η πρόληψη καθώς και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέμα που άπτονται της ψυχικής υγείας .

Η διαδικασία λοιπόν οργάνωσης ενός πλάνου για κάθε ασθενή είναι προτεραιότητα μας με καθορισμό του ρόλου κάθε μέλους της θεραπευτικής ομάδας σ’ αυτό. Κανένας φυσικά δεν έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα, γι’ αυτό και όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα κάθε μέλος αναζητά τη βοήθεια και τη συμβουλή από τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει και εδραιώνει τη δύναμη της ομάδας του τμήματος «Φορτούνα». Οι τακτικές συναντήσεις της ομάδας διατηρούν τον ενθουσιασμό της. Τέλος μέσα από τη διαδικασία επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των εκλυτικών παραγόντων μιας διέγερσης με σκοπό τη μείωση της επίδρασης αυτών στον ασθενή, την αποδοχή της θεραπείας και την εδραίωση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης που θα τη διακρίνει η σταθερότητα.

Παραπονιάρης Θανάσης

Τ.Ε Νοσηλευτής

Λέρος 4-8 -2012