Είμαι ο Πάρης Πραματευτάκης

Είμαι μέλος του Κέντρου Ημέρας του ΚΨΥ Αγίων Αναργύρων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΨΥ είναι:

  • Εξωτερικό ιατρείο
  • Επίσκεψη στο σπίτι
  • Ομαδικές δραστηριότητες
  • Στήριξη στη στέγαση
  • Στήριξη για την πρόσβαση σε κοινωνικά Δικαιώματα και Παροχές
  • Προγράμματα καταπολέμησης του στίγματος και αγωγής ψυχικής υγείας
  • Κέντρο ημέρας – Κοινωνική Λέσχη

Στο Κέντρο Ημέρας βασική προϋπόθεση φιλοξενίας είναι το μέλος να παρακολουθείται από ψυχολόγο ή ψυχίατρο του ΚΨΥ Αγίων Αναργύρων. Οι ομάδες που γίνονται είναι ομάδα κοινότητας, αυτοεκπροσώπησης όπου είμαι και μέλος, ομάδα μαγειρικής, έκφρασης και συζήτησης, ομάδα κατασκευών, επικαιρότητας, κινηματογράφου, μουσικής και άλλες.

Ευχαριστώ το προσωπικό και εύχομαι να ζήσω και όχι να επιβιώσω.