ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ


Οι ζοφερές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των διαδοχικών μνημονίων στην Ψυχική Υγεία δεν έχουν και δεν πρόκειται να έχουν ορατό τέλος.
Στην διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, αυτό που ζήσαμε ήταν οι συνέπειες των προηγούμενων μνημονίων (κάτω από «αριστερή», πλέον, διαχείριση), που έγιναν όλο και πιο εμφανείς στην αποστράγγιση που προκάλεσαν των πάσης φύσης μονάδων και δομών ψυχικής υγείας από προσωπικό και οικονομικούς πόρους, συντελώντας στο να γίνονται, στην λειτουργία τους, όλο και πιο διαχειριστικές, κατασταλτικές και διεκπεραιωτικές, όλο και πιο ανίκανες να παρέχουν τις όποιες θεραπευτικές υπηρεσίες - πόσο μάλλον να τις παρέχουν με τους όρους (εγγενείς στην όποια έννοια του «θεραπευτικού») του σεβασμού της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ψυχικά πασχόντων.
Ολη αυτή την περίοδο, ούτε η «πρώτη», ούτε η «δεύτερη φορά αριστερά» έκανε τίποτα για να διορθώσει στο παραμικρό τα πράγματα, περιοριζόμενη, όπως σε όλα τα πεδία της διακυβέρνησης που ασκεί, στο να παρατηρεί παθητικά και άκρως διαχειριστικά τις εξελίξεις που, και στην Ψυχική Υγεία, οδήγησαν σε εκρηκτικές καταστάσεις. Και πώς να κάνει έστω και την παραμικρή «διορθωτική» κίνηση, τη στιγμή που λειτουργεί στη βάση της απαρέγκλιτης εφαρμογής των «συμφωνηθέντων» (επιβληθέντων), καθώς μάλιστα, η ίδια αυτή κυβέρνηση έχει υπογράψει το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, αυτό του καλοκαιριού, που μόλις τώρα έχει αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή, μη έχοντας προλάβει να δείξει τις ακόμα πιο καταστροφικές συνέπειές του και ενώ, προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, σπεύδει υπάκουα ν΄ αποσύρει και το δήθεν «παράλληλό» της πρόγραμμα με ένα απλό νεύμα αποδοκιμασίας των «εταίρων».
Διάφορες επιτροπές στο Υπουργείο Υγείας με αντικείμενο την Ψυχική Υγεία δεν είναι, πλέον, ικανές ούτε για τις παραδοσιακές «ασκήσεις επί χάρτου» που διεξήγαγαν διαχρονικά όλες οι σχετικές επιτροπές, σπαταλώντας εργατοώρες σε αδιέξοδες, ανακυκλούμενες και προσχηματικές συζητήσεις που άφηναν πάντα την πραγματική κατάσταση αμετάβλητη-κάτι που ζήσαμε σ΄ όλη τη διάρκεια των τριάντα χρόνων ψυχιατρικής «μεταρρύθμισης».
Στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, η αποσάθρωση των δημόσιων υπηρεσιών, που πειθήνια υλοποιεί η κυβέρνηση Σύριζα-Ανελ, αλληλεπιδρά, λειτουργώντας σε αντιστοιχία και συνέργια με το κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα, το οποίο ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, από τις πανεπιστημιακές έδρες μέχρι τις κλινικές των ψυχιατρείων και των γενικών νοσοκομείων και τα όποια ομοιώματα κοινοτικών υπηρεσιών λειτούργησαν, για όσο λειτούργησαν, διάσπαρτα, αυτοαναφορικά και κατακερματισμένα, χωρίς ποτέ να συναρθρώνονται και να λειτουργούν στην λογική ενός ολοκληρωμένου και τομεοποιημένου δικτύου υπηρεσιών.
Όχι μόνο δεν υπήρξε η παραμικρή αμφισβήτηση της κατασταλτικής ψυχιατρικής στη διάρκεια αυτού του χρόνου, αλλά, αντίθετα, υπήρξε η περαιτέρω επιβεβαίωσή της - με την ψυχιατρική κοινότητα (και αυτήν που πρόσκειται στον Σύριζα) να βαδίζει πάνω σ΄ ένα όλο και πιο ολισθηρό, λόγω των ακολουθούμενων πολιτικών, έδαφος – σε μια λογική αμυντική και όχι αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων - προκειμένου να «αποτρέψει» το επερχόμενο «κακό» με τις ίδιες μεθόδους και πρακτικές, τις μόνες που διαχρονικά γνωρίζει και εφαρμόζει και οι οποίες δεν κάνουν άλλο από το να παράγουν και να επιδεινώνουν το «κακό».
Μετά τον θάνατο, τον περασμένο Μάιο, ενός καθηλωμένου ασθενή που προκλήθηκε από άλλον, επίσης καθηλωμένο, ασθενή, εισάγονται στο ΨΝΑ οι θάλαμοι απομόνωσης («λευκά κελιά»), με παρακολούθηση μέσα από κάμερες. Μετά το τραγικό συμβάν του Σεπτέμβρη, με τον θάνατο από αναθυμιάσεις, λόγω πυρκαγιάς, τριών καθηλωμένων ασθενών, η απάντηση είναι η περαιτέρω επιτάχυνση του «δικαστικού ψυχιατρείου», λόγω της υποτιθέμενης «επικινδυνότητας» του ασθενή που έβαλε τη φωτιά – μιας «επικινδυνότητας» απαλλακτικής της πραγματικής επικινδυνότητας που διέπει την λειτουργία του κυρίαρχου ψυχιατρικού συστήματος - και πίσω από την οποία οχυρώθηκαν αμυντικά οι πάντες. Η μηχανική καθήλωση, από κάτι ανέκαθεν αυτονόητο για την κυρίαρχη ψυχιατρική, γίνεται, πλέον, το σήμα κατατεθέν.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος που βρέθηκε να φταίει, μετά την συνήθη τελετουργία των ανέκαθεν ανούσιων και επίπλαστων εξεταστικών διαδικασιών, ήταν ο «συνήθης ύποπτος», ο ασθενής που «έβαλε τη φωτιά», μια ενοχή κατασκευασμένη ως «αποκλειστική ενοχή του ατόμου» και, φυσικά η επανεπιβεβαίωση της «φοβερής» και «μοναδικής» στα χρονικά «επικινδυνότητάς» του (τέτοιας που να εξηγεί όλη την διαχρονική δυσλειτουργία του ΨΝΑ). Ευθύνες αποδόθηκαν, με τον συνήθη προσχηματικό τρόπο, όπως έχει δείξει η σχετική εμπειρία, και σε κάποιους με ιεραρχικά υπεύθυνες θέσεις, για κάποιες κατ΄ εφαπτομένην παραλείψεις, όχι, όμως, και κατ΄ ουδένα τρόπο, στο σύστημα που κρατάει εσαεί καθηλωμένους τους ασθενείς - οι οποίοι, αν δεν ήταν καθηλωμένοι, δεν θα πέθαιναν – ούτε στην παγιωμένη, ως αυτονόητη, πρακτική των αυθαίρετων διαδικασιών με τις οποίες εν γένει αποφασίζονται και γίνονται οι μηχανικές καθηλώσεις, αλλά ούτε και στο γεγονός καθεαυτό της χρησιμοποίησης αυτών των αντιθεραπευτικών και τραυματικού χαρακτήρα μεθόδων, που ισοδυναμούν με βασανιστήριο (και που, όχι σπάνια, αποτελούν άμεση αιτία θανάτου). Και η «αριστερή» ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που διαχειρίστηκε αυτή την διαδικασία, δεν μπορούσε παρά να καλύπτεται (και να καλύπτει) πλήρως από την όλη εξεταστική διεκπεραίωση του συμβάντος. Εν αναμονή πάντα του επόμενου….
Δομημένη και λειτουργώντας πάνω σε λογικές που αντιμετωπίζουν την ψυχική αρρώστια ως «αντικείμενο», αποκομμένο από το βίωμα και την ιστορία του προσώπου στην κοινωνική του αλληλεπίδραση, ένα «αντικείμενο» με εγγενή τον, σε άλλοτε άλλο βαθμό, χαρακτήρα της «επικινδυνότητας» ως ατομικής ιδιότητας, προτάσσουν, πριν και σε βάρος της όποιας θεραπευτικής προσέγγισης, την φύλαξη: κλειδωμένη πόρτα, μηχανική καθήλωση, απομόνωση, προώθηση, με πρόταση της ίδιας της «Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές», σε κάθε ψυχιατρικό τμήμα, μιας «πτέρυγας αυξημένης φροντίδας» για «διεγερτικούς και αυτοκτονικούς ασθενείς», σε μια λογική αντιμετώπισης της παταγώδους αποτυχίας των πρακτικών και των συστημάτων καταστολής με ακόμα μεγαλύτερη καταστολή, βία και απανθρωποποίηση.
Οσο πιο πολύπλοκες οι ανάγκες του υποκειμένου, τόσο πιο μονόδρομη, απλοποιητική, ασφυκτικά στερητική της ελευθερίας και βάναυσα κατασταλτική η αντιμετώπιση.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο ίδιο ψυχιατρείο, στο ΨΝΑ, που συνέβησαν οι διαδοχικοί τραγικοί θάνατοι (αυτοί που έγιναν γνωστοί) συνέβη και η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτιρίου, αξίας 7.3 εκ. ευρώ, που παραδόθηκε, με 6ετή καθυστέρηση, για να λειτουργήσει ως ΚΨΥ, το οποίο, αντί για ΚΨΥ, χρησιμοποιήθηκε από την Διοίκηση του ΨΝΑ, με σύμφωνη γνώμη της ψυχιατρικής κοινότητας, ως χώρος μεταφοράς στεγαστικών δομών, των οποίων ξενοικιάστηκαν τα κτίρια όπου μέχρι τώρα στεγάζονταν, καθώς και για την μεταφορά των εξωτερικών ιατρείων του ψυχιατρείου. Πλήρης άρνηση, δηλαδή, για την όποια, έστω και προσχηματική, στροφή στην κοινότητα.
Την ίδια στιγμή, η συρρίκνωση των στεγαστικών δομών που έχει αρχίσει εδώ και τρία χρόνια, συνεχίστηκε και φέτος με το κλείσιμο, μεταξύ άλλων, και προστατευόμενων διαμερισμάτων και την διασπορά των ενοίκων τους αλλού, όπου υπήρχε κενή θέση, μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για λόγους περικοπών των σχετικών δαπανών. Παρόμοιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν τα προστατευόμενα διαμερίσματα της οδού Αχαρνών 1, που υπάρχουν εδώ και πάνω από 20 χρόνια και τα οποία, ενώ υπάρχει πρόταση και δυνατότητα αξιοπρεπούς μεταστέγασης σε υπάρχον κατάλληλο κτίριο, η Διοίκηση του ΨΝΑ, εν γνώσει των αρμόδιων του Υπουργείου Υγείας, το ξενοικιάζει και σχεδιάζει την διασπορά τους όπου υπάρχει, ή δημιουργηθεί «κενός χώρος» μέσα από τον συνωστισμό των ενοίκων διαφόρων άλλων στεγαστικών δομών.
Αυτή η εκ των έσω κατάρρευση και εκβαρβαρισμός του συστήματος των υπηρεσιών συμβαδίζει με τις μηδέποτε εγκαταλειφθείσες επιδιώξεις (δεσμεύσεις προς την ΕΕ) για το βίαιο κλείσιμοτων ψυχιατρείων - μόνο που επί Σύριζα, σε αντίθεση με την θορυβώδη, ολοταχή και μανιακόμορφη διαδικασία που ακολούθησε η προηγούμενη Διοίκηση του ΨΝΑ, παίρνει μια φαινομενικά πιο «ήπια» μορφή χωρίς ν΄ αλλάζει ουδόλως σε περιεχόμενο. Αλλωστε, είχαν δηλώσει ότι θα ζητούσαν, ούτως ή άλλως, αναβολή της εφαρμογής του συμφώνου Αντόρ -Λυκουρέντζου για ένα-δυο χρόνια. Τίποτε άλλο. Και έτσι ακριβώς συμβαίνει.
Ηδη, στην προαναφερθείσα έκθεση της «Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων» για το τραγικό συμβάν του Σεπτέμβρη στο ΨΝΑ, αναφέρεται η πρόταση για μεταφορά τεσσάρων κλινικών σε γενικά νοσοκομεία - πρόταση που υπάρχει και σε επίσημα έγγραφα των επιτροπών για την Ψυχική Υγεία του Υπουργείου, σε συνδυασμό με αντίστοιχες προτάσεις και διαδικασίες για το ΨΝΘ. Χωρίς να υπάρχει, έστω και κατ΄ ελάχιστον, η όποια πρόθεση για δημιουργία δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών εναλλακτικών στον εγκλεισμό και στον μονόδρομο της ψυχιατρικής νοσηλείας, χωρίς να είναι ικανοί, όχι να σχεδιάσουν, αλλά ούτε καν να συλλάβουν τι σημαίνει και τι είναι τομεοποίηση. Το βίαιο κλείσιμο, λοιπόν, των ψυχιατρείων, «σε όλο του το μεγαλείο», και επί κυβερνήσεων της κατ΄ όνομα «Αριστεράς», όπως και επί Δεξιάς. Μέχρι και η κατάργηση της παρακράτησης των συντάξεων των ενοίκων των στεγαστικών δομών ψυχικής υγείας των περιθαλπόμενων σε προνοιακές δομές (που είχε θεσμοθετήσει ο Λοβέρδος σε συνεργασία με κάποιες γνωστές ΜΚΟ), μετατράπηκε σε φάρσα από την κυβέρνηση Σύριζα-Ανελ, καθώς είχε περιληφθεί στο «παράλληλο πρόγραμμα» που απεσύρθη ύστερα από απαίτηση των «εταίρων». Σημειωτέον ότι το σκέλος που αφορούσε τους ψυχικά πάσχοντες δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ, καθώς είχε συναντήσει τις συνεχείς κινητοποιήσεις συλλογικοτήτων επαγγελματιών ψυχικής υγείας ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία και συλλόγων οικογενειών ψυχικής υγείας. Στο σκέλος, όμως, που αφορούσε τις προνοιακές μονάδες και δομές, η παρακράτηση είχε ξεκινήσει κανονικά και εδώ πάνω από δυο χρόνια.
Η Ψυχική Υγεία δεινοπαθεί το ίδιο επί αριστερόστροφου νεοφιλελευθερισμού, όπως και επί του ακραιφνούς δεξιόστροφου. Η κατάσταση πρόκειται να επιδεινωθεί με ακόμα πιο γοργούς ρυθμούς στο άμεσα προσεχές μέλλον. Κάθε βήμα προς την προϊούσα αποδυνάμωση και την ενδόρρηξη των υπαρχόντων υπηρεσιών, είναι και βήμα προς την περαιτέρω κατασταλτική μετάλλαξη πρακτικών και δομών (δικαστικό ψυχιατρείο κλπ).
Αλλά και προς την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με κεντρικό, εν προκειμένω, τον ρόλο των κρατικοδίαιτων ΜΚΟ, οι οποίες, και ως «Δίκτυο Αργώ», προσφέρονται ανέκαθεν, όπως την εποχή του Λοβέρδου, έτσι και στην περίοδο του Σύριζα, να υπηρετούν, με το όποιο κόστος για τους «φιλοξενούμενους» και τους εργαζόμενους στις δομές τους, τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές, ανοικτές προς, ή και επιδιώκοντας, την όλο και πιο κερδοσκοπικού χαρακτήρα μετάλλαξή τους. Όπως για όλες τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, έτσι και για την παρούσα, τα περίφημα «σκάνδαλα των ΜΚΟ ψυχικής υγείας», για μιαν ακόμα φορά, «δεν υπάρχουν».
Και δεν είναι άσχετη από την απλώς σε επίπεδο «αριστερής καρέκλας» λειτουργία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, η απαράδεκτη σιωπή και συνενοχή της στο νέο «σκάνδαλο της Λέρου», που δημιουργεί η κυβέρνηση Σύριζα-Ανελ. κατ΄ εντολήν της ΕΕ, με την παρεμπόδιση της λειτουργίας ανοικτού Κέντρου Υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στο πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου και το ξανάνοιγμα του εκεί ψυχιατρείου ως κέντρου κράτησης (στρατοπέδου συγκέντρωσης) για τον εγκλεισμό, μετά τους ψυχικά ασθενείς και τους πολιτικούς εξόριστους, αυτή τη φορά, προσφύγων και μεταναστών.
Κι΄ όσο για την κατάσταση στα Λεχαινά και στα άλλα παρόμοια ανά την επικράτεια προνοιακά ιδρύματα, με τα κλουβιά και τις απαράδεκτες συνθήκες μιας φροντίδας ωσάν ενός δια βίου βασανιστηρίου, η απάντηση είναι ότι «δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας, αλλά σ΄ αυτήν του Υπουργείου Εργασίας», απ΄ όπου, ωστόσο, εκπορεύεται η ίδια αδιαφορία για μια διαιωνιζόμενη κοινωνική αθλιότητα, με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, για την οποία δεν υπάρχει η παραμικρή πρόθεση, ούτε από την κυβερνώσα «αριστερά», για την όποια παρέμβαση.
Είναι σαφές ότι, τα άτομα με ψυχιατρική εμπειρία, οι οικογένειές τους, οι εργαζόμενοι (όπως και οι άνεργοι) λειτουργοί ψυχικής υγείας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που αποτελεί αριστερό δεκανίκι του κυρίαρχου συστήματος, από μια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που λειτουργεί σε συνέργια με την κυρίαρχη ψυχιατρική κοινότητα προς ακόμα πιο κατασταλτικές ψυχιατρικές πρακτικές. Η ανεξάρτητη, με χειραφετητικά προτάγματα και από κοινού κινητοποίηση των άμεσα ενδιαφερομένων, τόσο αυτών που λαμβάνουν, όσο και αυτών που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε στενή συμμαχία με κοινωνικά κινήματα και στην κατεύθυνση της αμφισβήτησης του κυρίαρχου ψυχιατρικού παραδείγματος, είναι ο μόνος τρόπος, και δρόμος, για ν΄ ανοίξουν εστίες και κινήσεις, μέσα κι΄ έξω από τα όποια ιδρύματα και θεσμούς, ενάντια στην ψυχιατρική βαρβαρότητα και την νεοφιλελεύθερη αποδόμηση της Ψυχικής Υγείας.

28/12/2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΚαλούμε όλες και όλους στην εκδήλωση/συζήτηση με θέμα:
"Αναζητώντας διεξόδους πέρα από την κατασταλτική ψυχιατρική και ενάντια στην βαρβαρότητα μνημονίων", που οργανώνει η "Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία", σε συνεργασία με τη ΑΡΣΥ ΨΝΑτην Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015, ώρα 11 πμ, στο ΨΝΑ, Λεωφόρος Αθηνών 374, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του ψυχιατρείου. 
Πίσω από τους τρεις θανάτους από πυρκαγιά, στις 4/9 στο ΨΝΑ , όπως και από πολλά άλλα τραγικά συμβάντα, αλλά προπαντός πίσω από την τραγική καθημερινότητα σε όλες τις μονάδες ψυχικής υγείας,  ο "ένοχος", ο "επικίνδυνος", είναι η ανέκαθεν κυρίαρχη και εσαεί ανθιστάμενη σε κάθε μεταρρυθμστική διαδικασία κατασταλτική ψυχατρική, σε αγαστή συνέργεια και αλληεπίδραση με τις διαλυτικές επιπτώσεις των διαδοχικών μνημονίων, δεξιών και "αριστερών", στο σύστημα της ψυχικής υγείας, όπως σε όλη την κοινωνία. 
Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, η αξιοπρέπεια και ο ουσιαστικός θεραπευτικός ρόλος των λειτουργών ψυχικής υγείας δεν μπορεί να υπάρξουν παρά μόνο σε συνάρτηση με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων (έμπρακτη και όχι στα λόγια) και την αξιοπρέπεια των ψυχικά πασχόντων, μέσα από μια ισότιμη θεραπευτική σχέση που σέβεται την ελευθερία του άλλου,σε μια διαδικασία θεραπευτική, κοινωνική και πολιτική, αμοιβαίας χειραφέτησης.  

Μετά το τέλος της συζήτησης, θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση: 
"Η εκδρομή των κοριτσιών που χάθηκαν", της Αννα Ζέγκερς, 
με την Ιωάννα Μπιλίρη.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σκοπός του διήμερου φεστιβάλ είναι να συνεκπαιδευτούμε και δικτυωθούμε, με στόχο την κλιμάκωση δράσεων αντίστασης στον ιδρυματισμό κάθε τύπου, στον αποκλεισμό των αναπήρων, με την ιατρικοποίηση της αναπηρίας, στο διαρκές έγκλημα του Κρατικού Συστήματος «Υγείας» και καταστολής, «Πρόνοιας» και καταπάτησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων…
Το πρόγραμμα κατακλύζεται από στοχευμένες ομιλίες, που θα προκαλέσουν συζητήσεις, από καλλιτεχνικά δρώμενα, προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ, παραστάσεις κ.α., που θα μας συγκλονίσουν.
Με τη συμμετοχή αυτοοργανωμένων, απ΄ τα κάτω, μάχιμων Προσώπων και Ομάδων, όπως η Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία, η Ομάδα Hearing Voices NETWORK, η Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ», μέλη Ομάδας Πρώην Εθελοντών ΚΕΠΕΠ Λεχαινών και Καλλιτεχνικών Ομάδων με κοινωνική δράση και διάδραση, που αγωνίζονται να ανατρέψουν τα πατριαρχικά, σεξιστικά και ρατσιστικά στερεότυπα...
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες θα μοιραστούν την εμπειρία τους και δοκιμασμένα θεραπευτικά παραδείγματα, στην αντίπερα όχθη των κυρίαρχων πρακτικών καθηλώσεων και ναζιστικού ελέγχου με φαρμακευτική καταστολή και κάθε μορφή βίας, σε δια βίου αποκλεισμό των οικότροφων σε κλειστά ιδρύματα, άσυλα ή κάτεργα γυμνών ζωών, μακριά από τη ζώσα κοινωνία. Ζωών που, για το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα των τραπεζών, περισσεύουν, με ιδιαίτερο κυνισμό, από παλιά, μα και τώρα, που αυτό φορά τη μάσκα της μνημονιακής «Αριστεράς», πιπιλίζοντας την καραμέλα της οικονομικής κρίσης...
Οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα διεξάγονται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Το Εμπρός είναι φιλικό για θεατές/ριες και καλλιτέχνες/ιδες με Αναπηρία. Το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα διατίθεται σε μορφή Braille και μεγαλογράμματη γραμματοσειρά για άτομα με προβλήματα όρασης. Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι μαζί με τους χειριστές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30/10
16:00΄ Προσέλευση
16:30΄ ΄Εναρξη
16:30΄ - 16:45΄ Προβολή Video με αποσπάσματα από τις εκδηλώσεις της ομάδας Δράσης κατά της Αστυνομικής Βίας-Αυθαιρεσίας & του Εκφασισμού της Κοινωνίας, χαιρετισμός και σχετική ενημέρωση του κοινού
16:50΄ - 17:05΄ Εισαγωγή της Ομάδας για το 2ήμερο φεστιβάλ + προβολή 5΄λεπτου βίντεο από τις δράσεις της για Λεχαινά & κλειστές δομές «περίθαλψης» ΑμεΑ και σχετική ομιλία από Ανδρέα Κουζέλη
17.05΄-17.10΄ Διάλειμμα
Panel ομιλιών
17:10΄-17:25΄ «Αναμνήσεις από πρώην ΚΕΠΕΠ ΑμεΑ, Λεχαινών»: Alma Vysniauskaite, Ομάδα Πρώην Εθελοντών ΚΕΠΕΠ Λεχαινών. Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
17:25΄- 17:40΄ «Ρεπορτάζ μέσα στο άβατο των Λεχαινών. Οι εικόνες που συντάραξαν το πανελλήνιο»: Γιώργος Μαρινόπουλος, δημοσιογράφος ΕΡΤ
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
17:40΄- 17:55΄ «5 χρόνια από την αυλή», αφήγηση από το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων παίδων Αττικής Σκαραμαγκά:
Βιβή Παρνασσά, Ψυχολόγος
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
17:55΄- 18:25΄ συζήτηση με το κοινό
18:25΄ - 18:40΄ “Exposing Psychiatry - Only Smarties have the answer” εισαγωγή στο θέμα και προβολή: Κουκλοθέατρο για ενήλικες, καυστικό στα θέματα ψυχιατρικής, διαγνώσεων, και φαρμακευτικής αγωγής. Επεισόδιο σκληρό, αλλά με πολύ χιούμορ.
18:40΄- 18:45΄ Διάλειμμα
Panel ομιλητριών
18:45΄ - 19:00΄ "Η σφραγίδα που λείπει": πενταετείς δράσεις στην περιοχή της Τρίπολης για άτομα με αναπηρία. Βιβή Παρνασσά- Ψυχολόγος
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
19:00΄ - 19:15΄ “Εργασιακό περιβάλλον, εργασιακές σχέσεις σε δομές και υπηρεσίες για ΑμεΑ”: Έλενα Περικλέους, Εμψυχώτρια θεατρικού Παιχνιδιού, Κοινωνική Λειτουργός (εργασιακή εμπειρία σε Δημοτικό Ειδικής Αγωγής, για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές)
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
19:15΄ - 19:30΄ «Μορφές βαρβαρότητας στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού - Αντιστάσεις στον ιδρυματισμό κάθε τύπου»: Κατερίνα Μάτσα - Ψυχίατρος -
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
19:30΄ - 19:55΄ Συζήτηση με το κοινό
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
19:55΄ - 20:00΄ Διάλειμμα
20:00΄ - 20:23΄ «Η φάκα / The trap»
Μαρίνα Δανέζη Ελλάδα 2009 - 23 λεπτά EP2009
Η Μαρίνα Δανέζη η σκηνοθέτις της ΦΑΚΑΣ θα προλογίσει την ταινία της
20:23΄ - 20:45΄ συζήτηση με το κοινό
20:45΄ - 21:00΄ Διάλειμμα
21:00΄ - 21:45΄ «Ο Καραγκιόζης στο Τρελοκομείο»
από τον Θίασο Σκιών “Εμπρός Μαέστρο” τον Χάρη Κουτσογιάννη, με φιλική συμμετοχή Τάκη Βαμβακίδη, ηθοποιού, στο ρόλο του Καραγκιόζη, και συνεργασία με Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου – Ψυχίατρο.
21:45΄- 22:00΄ Διάλειμμα
22:00΄ - 23:00΄ "Τοκ-τοκ (Talk-talk)" Παράσταση Playback
Δίχως σκηνοθεσία και με σεναριακό γνώμονα τις καθημερινές ιστορίες και εμπειρίες του κοινού, η ομάδα αυτοσχεδιαστικού Θεάτρου Playback Ground, παρουσιάζει μια (συμ)παράσταση στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αλληλεγγύης, για να δώσει σώμα και φωνή στα λεγόμενα και "μη".
Παίζουν: Δημήτρης Γιαννής, Γιώργος Καψάλης, Άννα Κούμα, Δημήτρης Ρούσσος, Πάνος Τούρλας
Μουσική: Άρης Μανουράς, Δέσποινα Τσελίκα
Συντονισμός: Χριστίνα Στουραΐτη
Φωτισμοί: Νιόβη Σταυροπούλου
Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Ελένη Γιαννακοπούλου
23:00΄- 23:30' Διάλειμμα
23:30΄- 01:00΄ "Οι Assoi tou Salvador, σε απόλυτη συμφωνία με τους σκοπούς του φεστιβάλ, συμμετέχουν με ένα ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση πρόγραμμα. Δεν θα λείψουν οι χορευτικοί ρυθμοί με έντονο παλμό, όπως ταιριάζει σε κάθε φεστιβάλ αλληλεγγύης!!"
Κιθάρα, Φωνή: Salvador
Φωνή: Πολύμνια Κονδύλη
Σαξόφωνα, φωνητικά: Κώστας Στάικος -
Μπάσο, Φωνητικά: Άγγελος Γεωργάκης
Ντραμς: Βαγγέλης Κορακάς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 31/10
16.30' Προσέλευση
17:00΄ Έναρξη
17:00΄ - 17:30΄ “Η κατσαρίδα” Παράσταση Θεάτρου Κούκλας για ενήλικες (πρόταση από Χαριτάκη Λίλιαν Άσιμου - Hearing Voices Network)
Σκηνοθεσία - επιμέλεια: Στάθης Μαρκόπουλος
Κατασκευές – Κείμενο - Παρουσίαση: Λίλλιαν Χαριτάκη Ασίμου
Φωτογραφία: Ευάγγελος Κρασούλης
Μουσική: Tsjaikovsky
17:30΄-17:35΄ Διάλειμμα
17:35-17:45 προβολή βίντεο: Exposing Psychiatry - Only Smarties have the answer” Κουκλοθέατρο για ενήλικες, καυστικό στα θέματα ψυχιατρικής, διαγνώσεων, και φαρμακευτικής αγωγής. Ένα επεισόδιο μικρό σε διάρκεια, σκληρό, αλλά με πολύ χιούμορ!
17:45΄-17:50΄ Διάλειμμα
Πάνελ ομιλητών
17:50΄ – 18:05΄ «Η Ελευθερία είναι Θεραπευτική και Θεραπεία δεν υπάρχει χωρίς Ελευθερία» - Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου - Ψυχίατρος
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
18:05΄ - 18:20΄ “Αναπηρία και πολιτική” - Λυκούργος Καρατζαφέρης (Hearing Voices Network)
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
18:20΄ - 19:20΄ Συζήτηση με το κοινό
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
19.20΄ -19:25΄ Διάλειμμα
19:25΄ - 20:10΄ Προβολή ντοκιμαντέρ:
«Ανάξιος για να ζήσει / Unworthy of Living / Lebensunwert» (από Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία)
(για πρόσωπα με προβλήματα όρασης θα υπάρχει δυνατότητα ακουστικής περιγραφής από εθελόντριες/ες)
20΄.10 - 20:15΄ Διάλειμμα
20:15΄ - 21.15΄ H Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ αμέσως μετα την προβολή του ντοκιμαντέρ: Ανάξιος για να ζήσει, θα διευθύνει ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Καθολικός αποκλεισμός των αναπήρων, ιατρικοποιήση της αναπηρίας, στίγμα και χειραφέτηση»
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
21:15΄ - 22:00΄ Διάλειμμα
22:00΄- 22:30΄ Προβολή ενημερωτικού Video με αποσπάσματα από εκδηλώσεις της ομάδας Δράσης κατά της Αστυνομικής Βίας/Αυθαιρεσίας & του Εκφασισμού της Κοινωνίας. Αποχαιρετισμός-Προσκλητήριο για επόμενες δράσεις
22:30΄ - 00:30΄ Ομάδα αυτοσχεδιαστικού θεάτρου Playback Ψ – Παλμός
"Το κελί μου, οι άλλοι”
Μια διαδραστική παράσταση για την απομόνωση, τον εγκλεισμό, τη διαφορετικότητα και την επιθυμία της συνύπαρξης.
Παράσταση βασισμένη σε ιστορίες - εξομολογήσεις των θεατών, που μεταφέρονται στη στιγμή σε μια θεατρική πραγματικότητα από την ομάδα "Playback Ψ" και γίνονται οι ιστορίες όλων μας. www.therapy-playback.gr
Συντονιστής: Λάμπρος Γιώτης
Ηθοποιοί: Μαργαρίτα Καστρινού, Βέρα Λάρδη, Δημήτρης Μπέγιογλου, Κωνσταντίνος Πασσάς, Χριστίνα Φραγκιαδάκη, Χρήστος Θεοχαρόπουλος
Εικαστικά: Μάγδα Τσαγκαράκη
Μουσική: Χρήστος Κανάβης
Φωτισμοί: Βασίλης Χατζηβασιλείου
Το Εμπρός είναι φιλικό για θεατές/ριες και καλλιτέχνες/ιδες με Αναπηρία. Το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα διατίθεται σε μορφή Braille και μεγαλογράμματη γραμματοσειρά για άτομα με προβλήματα όρασης. Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι μαζί με τους χειριστές τους!ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΟ ΨΝΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ "ΧΑΡΙΖΟΥΝ"  ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΨΥ, ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΑΣΥΛΑ

Με μια πράξη χαρακτηριστική της οριστικής επιστροφής στην παλαιο-ιδρυματική μονολιθικότητα, η Διοίκηση του ΨΝΑ, υπό τις ευλογίες του Υπουργείου Υγείας  (της ηγεσίας του πριν την υπηρεσιακή κυβέρνηση, της ίδιας, άλλωστε, που συνεχίζει  και με την νέα κυβέρνηση Σύριζα-Ανελ) και με τη σύμφωνη γνώμη του ψυχιατρικού σώματος και των (ελεγχόμενων από τον Σύριζα) συνδικαλιστικών οργάνων, μετέτρεψε την χρήση ενός κτιρίου που αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως Κέντρο Ψυχικής Υγείας (στο Γκάζι), σε χώρο συστέγασης/συσσώρευσης στεγαστικών δομών (οικοτροφείων) και λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων του ΨΝΑ.
Το κτίριο, που κόστισε 7.3 εκ. ευρώ, αγοράστηκε με κονδύλια του ΕΣΠΑ και αποτελούσε την περιπετειώδη κατάληξη μιας διαδικασίας (με όλα τα χαρακτηριστικά της τραγικής φάρσας) που άρχισε με ένα ΦΕΚ του 1988, για ίδρυση από το ΨΝΑ δυο ΚΨΥ (στους Αγίους Αναργύρους και αυτού στη περιοχή του Δήμου Αθηναίων), συνεχίστηκε, ύστερα από 15χρονη (!) αδράνεια, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν (μετά από άκαρπες προσπάθειες ενοικίασης) ξεκίνησε η αγορά των δύο κτιρίων, η οποία διακόπηκε στο μεσοδιάστημα της μετάβασης, με τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, από την  κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή σε αυτή του Γ. Παπανδρέου (γιατί «ανακαλύφθηκε» ότι «δεν υπήρχαν λεφτά» για την αγορά των κτιρίων, για τα οποία είχαν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί) και να φτάσουμε, έτσι, στα τέλη του 2014, όταν βρέθηκαν κάποια κονδύλια από το ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η  Περιφέρεια, έτσι ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία αγοράς- που αν δεν γινόταν, το Δημόσιο θα πλήρωνε μεγάλα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες, ισοδύναμα της τιμής των κτιρίων χωρίς να έχει τα κτίρια.
Το ΚΨΥ Αγίων Αναργύρων ξεκίνησε, ωστόσο, την λειτουργία του από το 2006 γιατί υπήρχε μια θεραπευτική ομάδα που ήθελε να δουλέψει για τον ριζικό μετασχηματισμό, για την αποιδρυματοποίηση και για την έμπρακτη (και όχι στα λόγια) στροφή στην κοινότητα. Και βρήκε τον τρόπο να το κάνει μέσα από ένα άλλο, μικρό κτίριο, προσωρινά, μέχρις ότου παραδιδόταν τον  κανονικό κτίριο του ΚΨΥ.
Για το άλλο ΚΨΥ, αυτό της Αθήνας, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από το ΨΝΑ, ούτε από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου, που υποτίθεται ότι έχει μια πολιτική για την Ψυχική Υγεία (που δεν έχει και ποτέ δεν είχε). Γι΄ αυτό και τώρα, το εν λόγω  κτίριο, χρησιμοποιείται για διαμετρικά αντίθετους στόχους και αντί για ένα εργαλείο για την στροφή στην κοινότητα, μετατρέπεται σε όχημα της συρρίκνωσης και της μεταστέγασης άλλων εξωνοσοκομειακών δομών του ψυχιατρείου προκειμένου να γίνουν περαιτέρω περικοπές στις δαπάνες (από νοίκια κλπ).
Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Από τη μια, επιτροπές στο Υπουργείο, η μια πίσω από τη άλλη («σε δουλειά να βρισκόμαστε»), σχεδιάζουν, ξανά και ξανά, εδώ και 30 χρόνια, την «ψυχιατρική μεταρρύθμιση», την τομεοποίηση, την «στροφή στην κοινότητα». Και την ίδια στιγμή, ενώ μια βασική δομή της κοινότητας, που είναι το ΚΨΥ, λείπει δραματικά από το πεδίο των υπηρεσιών (και όπου τα λίγα που υπάρχουν, εκτός του ότι υπολειτουργούν, ούτως ή άλλως η λειτουργία τους ήταν ανέκαθεν αυτοαναφορική και σε καμιά σχέση με πρακτικές εναλλακτικές στον εγκλεισμό και στο ίδρυμα), ακυρώνουν την λειτουργία αυτού του έστω και ενός ΚΨΥ σε ένα κτίριο αγορασμένο γι΄ αυτό σκοπό.
Τι άλλο χρειάζεται για ν΄ αποδειχτεί η υποκρισία των λόγων και των διακηρύξεων,
της (αποδεκτής και από την τρόικα πλέον) δήθεν «αριστεράς» του Σύριζα; Τι άλλο μπορεί ν΄ αποδείξει καλλίτερα τις προθέσεις όσων εκτελούν αυτές τις πρακτικές, που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά μιας ουσιαστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης; Ακόμα και για το ήδη σε 9χρονη λειτουργία ΚΨΥ των Αγίων Αναργύρων «ακούγεται» ότι πιθανό να μη μεταφερθεί στο νέο κτίριο, του οποίου, επιτέλους, η αγορά είναι υπό ολοκλήρωση, αλλά να παραμείνει στο μικρό, προσωρινό κτίριο από το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του και το νέο κτίριο να δοθεί σε άλλη χρήση (!), ή, και αν  μεταφερθεί, να συστεγαστεί με δυο στεγαστικές δομές, που λειτουργούν ανεξάρτητα από δεκαετίες, ακυρώνοντας, αφενός,  βασικές λειτουργίες του ΚΨΥ, με αποτέλεσμα την μετατροπή του σε ένα απλό ομοίωμα ΚΨΥ και μετατρέποντας, αφετέρου, τις στεγαστικές δομές σε ένα μικρό ψυχιατρείο.
Η ακύρωση της λειτουργίας του ΚΨΥ στο Γκάζι είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, δηλαδή, της ιδρυματικής σκλήρυνσης, των απομονώσεων, των καμερών, της ολοταχούς προετοιμασίας ειδικού τμήματος/κολαστήριου για τους «ακαταλόγιστους» του άρθρου 69 ΠΚ,  των επανειλημμένων τραγικών θανάτων λόγω του ταυτόχρονου εκβαρβαρισμού και της κατάρρευσης της όποιας διαχειριστικής  επάρκειας της κλειστής ιδρυματικής λειτουργίας.
Φυσικά, όταν έλθει η ώρα, ανάλογα και με τα «παιχνίδια» που, πολύ σύντομα, θα παιχτούν γύρω από το αναμενόμενο βίαιο κλείσιμο των ψυχιατρείων, θα πληρωθούν, πιθανώς, τεράστια πρόστιμα για την αλλαγή χρήσης του πανάκριβου κτιρίου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους χρηματοδοτήθηκε η αγορά του.
Αλλά, το κυριότερο, είναι η ανάδυση, μέσα από όλα αυτά, όχι μιας επιστροφής σε κάποιον υποτιθέμενο «Μεσαίωνα» (πολύ πιο «προοδευτικού» σε σχέση με πολλά από τα τεκταινόμενα εντός του σύγχρονου καπιταλισμού), αλλά της απίστευτης βαρβαρότητας που εμπεριέχεται στην δομή του συστήματος εντός του οποίου ζούμε, η οποία (και όχι για πρώτη φορά) αναδεικνύεται ως ο τρόπος με τον οποίο και μόνο επιβάλλονται τα μνημόνια και γίνεται η αντιμετώπιση των ανθρώπων που συντρίβονται από αυτά και του οποίου, συστήματος, η κυρίαρχη ψυχιατρική ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθεί να είναι, από τις πιο πιστές θεραπαινίδες.

24/9/2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

 
ΠΕΜΠΤΗ 24/9/15, 6 μμ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΨΝΑ-ΔΑΦΝΙ

Η Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία καλεί όλες και όλους να πάρουν μέρος στην «Διαδήλωση ενάντια στον ψυχιατρικό ολοκληρωτισμό… για τους θανάτους που πέρασαν στα ψιλά», την Πέμπτη, 24 Σεπτέμβρη 2015, 6 μμ, στην πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου, στην οποία καλεί η κατάληψη «Παπουτσάδικο».
Το νέο έγκλημα της ιδρυματικής κατασταλτικής ψυχιατρικής, με τον θάνατο από ασφυξία, λόγω πυρκαγιάς, τριών καθηλωμένων ασθενών στο ΨΝΑ-Δαφνί, δεν πρέπει ν΄ αφεθεί ξανά στην συνήθη λήθη, μέσα στην οποία καταλαγιάζει ο θόρυβος από την πρόσκαιρη δημοσιότητα, που παίρνει το όποιο τραγικό συμβάν, αν καταφέρει να βγει εκτός των τειχών και να σπάσει την σιωπή πίσω από την οποία λειτουργεί η καθημερινή ιδρυματική βαρβαρότητα.
-Ενάντια στην ψυχιατρική των μηχανικών καθηλώσεων, των απομονώσεων και των καμερών.
-Ενάντια στην κατασκευή του μύθου του «επικίνδυνου ψυχασθενή» και στις προετοιμασίες για την επανίδρυση του ειδικού τμήματος/κολαστήριου για τους «ακαταλόγιστους» του άρθρου 69 ΠΚ και δικαστικού ψυχιατρείου. Επικίνδυνη είναι η κυρίαρχη ψυχιατρική και όχι τα άτομα με ψυχιατρική εμπειρία.
-Ενάντια στην ψυχιατρική των διαδοχικών μνημονίων, την αποψίλωση από προσωπικό και την διάλυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Ολοι-ες στη πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου στις 24/9/15, 6μμ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ